Handlingar om Stängselnämnden:
Stängselnämndens beslut 1977-10-10
Svar på frågor om Stängselnämnden 2007-03-07
Ordföranden avgår 2008-02-18
"Jag har lämnat Stängselnämnden"
Handlingarna är översända till Näringsdepartementet